برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران

مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران، در روز سه شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰ در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای مراسم گزارشی از فعالیت های هیأت مدیره دوره دهم توسط آقای شاهین ترکمن ارائه شد.

در ادامه گزارش فعالیت های مالی انجمن توسط جناب آقای غلام پور، خزانه دار انجمن ارائه و پس از تایید بازرس قانونی به تایید حضار رسید.

سپس برای انتخاب اعضای هیأت مدیره دوره جدید، رأی گیری به عمل آمد که آقایان: شاهین ترکمن، احمد تقوی، سید غلامرضا موسوی، امیرعلی آقایاری، ساعد جنانی، علی میر احمدیان و سرکار خانم مریم علیقارداشی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان آرش قابوسی و محمد محسن رعایایی به عنوان بازرسان انتخاب شذند.