تاریخچه انجمن

انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران

پس از خاتمه جنگ تحمیلی، صنعت تبلیغات نیز هماهنگ با رشد سریع نهادها و موسسات صنعتی و اقتصادی کشور، فعالیت مجدد خود را شروع نمود. افزایش و رشد چشمگیر تقاضا، بازارهای جدید و عرضه کنندگان بسیاری را به وجود آورد و صنعت تبلیغات و بازاریابی – که تعداد زیادی از صنایع و حرفه های جنبی را نیز به همراه دارد – به عنوان پل ارتباطی بین بازار و مصرف کنندگان، نقشی حساس و تعیین کننده را به عهده گرفت. بدیهیست که تداوم فعالیت در چنین بازار گسترده، پویا و پر رقابتی، نیاز شدیدی به وجود روابط حرفه ای، امنیت شغلی، فضای سالم رقابتی و مقررات روشن و جامع بین تمامی دست اندرکاران و فعالان این صنعت داشت. انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران، بالاخره پس از رایزنی ها و انجام جلسات متعدد بحث و گفتگو و به همت تعدادی از همکاران دلسوز، حرفه ای و متعهد این صنعت، در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت تاسیس، و پاسخی واقعی به نیازهای حیاتی و معنوی اعضا و راه حلی برای مشکلات حرفه ای موجود و آتی تمامی موسسات و شرکت های فعال در صنعت تبلیغات بود.

هیئت موسس

اسامی هیئت موسس

خانم شهرزاد اسفرجانی
آقای بیژن بیرنگ
آقای سعید تقی پور
آقای مجید دوخته چی زاده
آقای محمد رامهرمزی
آقای مهدی عابدینی
آقای امراله فرهادی
خانم مهوش مشیری
آقای سیامک مصفا
آقای ایرج میرزاعلیخانی
آقای سیامک نوروزی